Fokkersclub Midden Betuwe

De 17e Avondbloesemshow zal plaatsvinden op vrijdagavond 14 April 2023 vanaf 19:00 uur bij PSV De Roskam, Zoelensestraat 43A Kerk Avezaath.

Dit is de koeienkeuring van de Fokkersclub Midden Betuwe met Holstein koeien. Met rond 22.30 uur de verkiezing van de "MISS BETUWE". Verder de kalvervoorbrengwedstrijd en dochterpresentatie, nakomelingen van de stier Woody uit de Betuwe.

Meer informatie klik hier.

 


Home en nieuws

Welkom op de site van de Fokkersclub Midden Betuwe.

Hier vind u informatie over de Fokkersclub en over de Avondbloesemshow.

Op deze pagina een weergave van onze activiteiten van het afgelopen jaar.

 


Planning 2022/2023

11 Oktober 2022: ledenvergadering met Spreker Jos Knoef over bedrijfsmanagement en fokkerij visie  

16 November 2022: Dag excursie naar Poppe Holstein en Theo van Vliet

6 Januari 2023: Veebeoordelings avond/nieuwjaarsreceptie

Februari 2023: Excursie naar lid

14 april 2023: Avondbloesemshow

Juni 2023: Afsluiting met BBQ

 


Algemene Leden Vergadering 2022

Inmiddels heeft de ALV plaatsgevonden en willen wij via deze weg de 100.000 liter en 10.000 kg vet/eiwit koeien met jullie delen in de periode van 1 oktober 2021 tot 20 september 2022. 

 

100.000 liter koeien:

 Koe
 Vader
 Bedrijf
 Barnkamper Marilyn 343Gofast Cd  L+C+Awa de Jong-van Ooijen, Beusichem
 Barnkamper Marilyn 357Cricket by L+C+Awa de Jong-van Ooijen, Beusichem
 Sjaantje 206Youtube AJ+BM van Dee-Voorsluijs, Ijzendoorn
 Siena 66James AJ+BM van Dee-Voorsluijs, Ijzendoorn
 Beatrix 194Mans Van Zee, Buurmalsen
 Gerda 41Support De Pottum, Ijzendoorn
 Tet 619Gold Crown G. van Zoelen, Ommeren
 Wimpje 485Prometheus G. van Zoelen, Ommeren
 Zwaantje 133Mascol G. van Zoelen, Ommeren
 Tet 663Detox G. van Zoelen, Ommeren
 Leroy Aagje 267Zabing RF De Rooij, Wadenoijen
 Willem's-Hoeve Rita 786Shogun Ps Fa. D. de Jong en Zn., Buren Gld
 Malderick Annele 701Alexander Mts. JZA +TAJ + JWM van Rooijen-Anker, Maurik
 Malderick Glorieus 603Shottle Mts. JZA +TAJ + JWM van Rooijen-Anker, Maurik
 Marta 8Improver Mts van der Gun - van Dijk, Zoelmond
 Van de Ambtse de Rita 1Dakker Dick en Ellis van Zetten, Kesteren
 Annie 104Suprise  Grandia Hoeve, Geldermalsen

 

10.000 Kg vet/eiwit

 Koe
 Vader
  Bedrijf
 Hooibeemd Bea 28 altaBaxster Van der Linde, Kerk Avezaath
 Catharina 68 Kian Dick en Ellis van Zetten, Kesteren


Klik hier om het overzicht met de Excellente koeien en de hoog gepunte vaarzen te openen.

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische resultaten!

 


Planning 2021/2022

25 oktober: Algemene ledenvergadering

17 november: Middagexcursie bij David Schakel

Datum volgt: Sprekersmiddag- avond Triple A bij Fam. Grandia in Geldermalsen

Datum volgt: Veebeoordelingsavond en nieuwjaarsborrel bij Arend en Joanne den Hartog

Datum volgt: Dagexcursie naar Poppe in Zwolle en Theo van Vliet

Datum volgt: Middagexcursie

Datum volgt: Oefenmiddag voor kalvervoorbrengwedstrijd

8 april 2022: Avondbloesemshow

Voorjaar 2023: Buitenlandse excursie

Verdere informatie volgt
 


Videokeuring 

Dit jaar hebben wij in verband met het Coronavirus een Videokeuring georaniseerd in plaats van de Avondbloesemshow. Op 2 zaterdagen in juni is het bestuur samen met de cameraman Harry van Leeuwen en met jury Adrion van Beek bij de deelnemende bedrijven langsgegaan. Wij hebben veel mooie koeien gezien die fanatiek voorgebracht werden. In juli hebben wij een Videoavond georganiseerd. Hier hebben wij de films samen gekeken en heeft jury Adrion van Beek toelichting gegeven. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de deelname en de gezellige avond.

De films en restultaten zijn hier te vinden. Veel kijkplezier!

 


 

Beste Sponsoren en vrijwilligers van de Avondbloesemshow,

Iedereen heeft te maken met de gevolgen van Coronavirus in Nederland. Ouderen en kinderen zijn vaak de dupe. Ook het sociale leven ligt grotendeels stil. De activiteiten van de Fokkersclub liggen hierdoor ook helaas stil.

We moeten tot onze spijt ook mededelen dat het niet gaat lukken om de Avondbloesemshow op 16 April 2021 door te laten gaan. Dit heeft ons doen besluiten vanwege de huidige Lock-Down, de lengte van de vaccinatie campagne in Nederland, het feit of evenementen toegestaan worden en de tijdsdruk waar we mee te maken krijgen.  Normaal beginnen we begin januari al met de eerste vergadering over de Avondbloesemshow.

Over een eventueel alternatief wordt nagedacht. We zullen hierbij ook rekening houden wat het grootste gedeelte van de leden wil en of het organisatorisch mogelijk is.

We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet en ondersteuning bij de vorige edities. We vertrouwen er op dat we er in de (nabije)toekomst weer iets moois van kunnen maken!

Namens het bestuur van de Fokkersclub Midden-Betuwe,

HJ de Jongh
Voorzitter

 


De ledenvergadering heeft vanwege het coronavirus nog steeds niet plaatsgevonden, daarom brengen wij jullie via deze weg graag op de hoogte van deze topprestaties. Van 1 oktober 2019 t/m 30 september 2020 hebben deze koeien en bedrijven de 100.000 ltr gehaald!

 

 Koe Vader Bedrijf
 Thea 69Kian  VOF van Mourik, Ophemert
 Hooibeemd SientjeXacobeo Van der Linde, Kerk Avezaath
 Hooibeemd SientjeXacobeo Van der Linde, Kerk Avezaath
 Van de Ambtse Charlotte 113Fitlist Dick en Ellis van Zetten, Kesteren
 Catharina 68Kian Dick en Ellis van Zetten, Kesteren
 Wimpje 434Ramos G van Zoelen, Ommeren
 Malderick Annele 391  Mts. van Rooijen - Anker, Maurik
 Malderick Annele 418Nevada Mts. van Rooijen - Anker, Maurik
 Anker-Holstein Flora 97Ramos JCT van den Anker, Maurik
 Sandra 7Viking Wh Mts van Arkel, Kerk-Avezaath
 Jansje 128Jorryn VOF van Eck van Westreenen, Buurmalsen
 Anja 15Creylo Mts van der Gun - van Dijk, Zoelmond
 't Hooge Hout Marty 112 Rampage-Red G. Sturkenboom, Buurmalsen
 Willems-Hoeve Rita 0463Goldwyn FA. D. de Jong en Zn, Buren

 

Klik hier om het overzicht met de Excellente koeien en de hoog gepunte vaarzen te openen.

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische resultaten!

 


De Heer Wim Janssen is in februari 2021 erelid geworden van de Fokkersclub Midden-Betuwe, omdat hij altijd een warm hart heeft toegedragen als medeoprichter van de club en van de Avondbloesemshow. De Heer Wim Janssen heeft ook tweemaal een vaars geveild op de Avondbloesemshow. Wij waarderen het geven van de kennis bij de shows en de verhalen heel erg! Wij willen de Heer Wim Janssen hiermee van harte feliciteren! 

 Planning 2019/2020:

14 november: Algemene ledenvergadering

11 december: Middagexcursie bij Cees en Barbara de Jong in Hoogblokland

10 januari 2020: Veebeoordelingsavond en nieuwjaarsborrel bij Arend en Joanne den Hartog

22 januari 2020: Dagexcursie naar Lars van Loenhout en Jeroen van Beek

13 februari 2020: Middagexcursie bij lid Dick en Rosita van Deelen

14 maart: Oefenmiddag voor kalvervoorbrengwedstrijd

19 maart: Sprekersavond met als spreker David Schakel

3 april 2020: Avondbloesemshow - Gecancelled

april 2020: Veebeoordelingsavond - Gecancelled

Verdere informatie volgt

 


Beste koeienliefhebbers,

Voor onze leden, vrijwilligers, sponsoren en een ieder die meewerkt aan de avondbloesemshow. We hebben als bestuur moeten besluiten vanwege de landelijke maatregelen ten aanzien van het Corona-virus de bloesemshow niet door te laten gaan. Bijeenkomsten met meer dan honderd mensen worden in ieder geval tot eind Maart 2020 afgeraden met eventuele verlenging. Bezoekers komen uit grote delen van het land. Vandaar ook dit besluit. We hebben besloten definitief af te lassen voor 2020.  De kalveren met voorbrengers zullen we 4 april 2020 op de bedrijven gaan bezoeken. Hier worden ze beoordeeld door het bestuur van de Fokkersclub Midden Betuwe en krijgen ze een aantal presentjes.

De avondbloesemshow 2020 begon al vorm te krijgen. Opgaves waren binnen, er werd al getraind met koeien en kalfjes er is een mooie dochtergroep van de stier Cogent de Crob Moat samengesteld. De catalogus inclusief advertenties was klaar voor de drukker.

Sponsoren wil ik van harte bedanken voor de medewerking in 2020, bijna alle sponsoren hebben weer meegewerkt door een advertentie of een toezegging om vlaggen op te hangen. Rabobank (hoofdsponsor), CRV en de Crob E.T. hebben ook zich weer van hun beste kant laten zien. De Vrijwilligers die toegezegd hebben mee te werken, wil ik ook van harte bedanken.

Eind dit jaar gaan we met veel enthousiasme aan de slag voor de avondbloesemshow 2021. We gaan er vanuit dat er geen belemmeringen zijn. We zijn ook niet van plan bij de eerste tegenslag op te geven. We hopen dat jullie begrip hebben voor ons besluit.

Vriendelijke groet,

Hendrik Jan de Jongh voorzitter Fokkersclub Midden Betuwe


Middagexcursie bij lid - Dick en Rosita van Deelen
Een gezellige en goed bezochte middag. We hebben mooie koeien gezien. Bedankt voor de gastvrijheid! 

 

 

 

 

 

 


Dagexcursie naar Jeroen van Beek en Lars van Loenhout

We zijn begonnen bij Jeroen van Beek en familie. Vervolgens zijn we naar Lars van Loenhout en familie gegaan. Het was een leerzame dag! Beide zijn top exterieur bedrijven.

 


Veebeoordelingsavond en nieuwjaarsborrel bij Arend en Joanne den Hartog

Een gezellige avond met een zeer goede opkomst! We zijn weer verwend met frites en prachtige koeien.

 

 

 

 

 

 


Middagexcusie bij Cees en Barbara de Jong in Hoogblokland

De Fokkersclub heeft een rondleiding gekregen. Een interessant verhaal met veel informatie over de koeien. Ook hebben we de unieke kalverhokken gezien. Hartelijk dank voor de gastvrijheid en goede rondleiding!

 

 

 

 

 

 


Buitenlandse excursie - Wales (19 & 20 september 2019)

Fokkersclub Midden-Betuwe heeft in september een bezoek gebracht aan Wales. Het was een groot succes! Iedereen hartelijk bedankt voor de organisatie, ideeën, gezelligheid en interesse!

We hebben een bezoek gebracht aan:

- Larchwood Holsteins
- Tyfri Farm

- Gatrog Holsteins

Bijzondere dank aan familie Ramaker!

 

 

 

 

 

 

Zorglandgoed Bloemfonteijn

Met de Avondbloesemshow 2019 heeft Wim Janssen een vaars verkocht per opbod. De opbrengsten zijn naar Zorglandgoed Bloemfonteijn gegaan. Daar hebben ze een mooie opstapbrug voor de paarden/ pony's gebouwd. Deze brug is geopend op 30 augustus. Wij wensen de Bloemfonteijn veel plezier met de opstapbrug!

 

 

 

 

 

Mooi artikel over de afgelopen Avondbloesemshow!

 

 

Middagexcursie naar boerderij "Nieuw Ruimzicht"

Op woensdag 30 januari 2019 hebben wij een middagexcusie gehad bij familie Miltenburg/ de Graaf in Zoelmond. Het was een leerzame en gezellige middag. Bedankt voor de gastvrijheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veebeoordelingsavond & nieuwjaarsreceptie

Op vrijdagavond 4 januari 2019 zijn alle leden en veebeoordelaars van de Fokkersclub bij elkaar gekomen om samen te proosten op het nieuwe jaar. Daarnaast hebben we diverse mooie vaarsen en koeien van Familie de Jong - Buren mogen beoordelen. Gerrit de Groot heeft toelichting gegeven over de vaarsen en koeien. Klik hier voor de foto's. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor deze avond!


 

Planning 2018/2019:

15 november: Algemene ledenvergadering
12 december: Middag excursie naar Maatschap van Dijk-de Bruin in Giessenburg
4 januari: Veebeoordelingsavond & nieuwjaarsreceptie bij Fam. de Jong in Buren
30 januari: Middagexcursie naar boerderij "Nieuw Ruimzicht"; Fam. Miltenburg de Graaf
7 februari: Sprekersavond met Pieter van Goor (voer efficiëntie)
21 februari: Excursie naar Hielke en Hanny de Rooij
9 maart: Kinder oefen middag
5 april AVONDBLOESEMSHOW
14 juni: Slotavond, met een heerlijke barbecue
30 augustus: Opening gesponsorde brug Zorglandgoed de Bloemfonteijn
19-20 september: Buitenlandexcursie Wales


Middagexcursie Mts van Dijk-de Bruin in Giessenburg 

Op woensdag 12 december 2018 heeft de Fokkersclub Midden-Betuwe een excursie gehad naar Mts van Dijk-de Bruin in Giessenburg. Klik hier voor enkele sfeerfoto's van de goed bezochte en geslaagde excursie. 

 


Avondbloesemshow 2018

Op vrijdag 6 april 2018 heeft de 14e editie van de Avondbloesemshow plaatsgevonden. Het was een geslaagde avond! Wij willen iedereen hartelijk bedanken! De Gelderlander heeft een artikel geschreven en een video gemaakt, welke te lezen/zien zijn via de volgende link

De foto's, video's en uitslagen van de avond zullen de komende tijd op deze website geüploaded worden. De eerste foto's zijn al te zien op de pagina Uitslagen. 

 

 


 

Middagexcursie naar Boerderij de Heerlijkheid

Op woensdag 21 februari 2018 hebben wij een middagexcursie gehad bij Hielke en Hanny de Rooij in Wadenoijen. Het was een leerzame en gezellige middag! Klik hier voor de foto's. 

 


 

Het sponsorcontract is getekend!

Op 19 januari 2018 is er een nieuw sponsorcontract ondertekend tussen Fokkersclub Midden Betuwe en

Rabobank West Betuwe, waardoor de samenwerking met 3 jaar verlengd is. Onze club is hier blij mee en we zijn

de Rabobank erg dankbaar.

 

Ondertekening door bestuur en Martijn Anemaat, manager Food&Agri van Rabobank West Betuwe.

 

 

 

Willem's Hoeve Rita 9863 wint Miss Betuwe

 

Klik hier voor de uitslagen, Foto's, Filmpjes en verslag van de Avondbloesemshow'17

 

Klik hier voor de sfeerfoto's van April 2017 gemaakt door Rita Blom

 


Planning 2017/2018:

16 november: Algemene ledenvergadering
29 november: Middag excursie naar Fam. Wismans
28 december: Oliebollenveebeoordelen bij Fam. de Jong in Buren
31 januari: Dagexcursie naar Fam. Jonkers-Meijer en Mts. Albring
8 februari: Sprekersavond met Bert van Niejenhuis
21 februari: Excursie naar Hielke en Hanny de Rooij
17 maart: Kinder oefen middag
6 april AVONDBLOESEMSHOW
Juni: Slotavond, met een heerlijke barbeque


Planning 2016/2017: 

10 november: Algemene ledenvergadering 
29 december: Oliebollenveebeoordelen bij Fam. de Jong in Buren
8 februari: Middag excursie bij Arend en Joanne den Hartog
22 februri: Dagexcursie Fam. van Beek en Fam. van Gastel
15 maart: Middag excursie naar Jan Kolff
18 maart: Kinder oefen middag 
7 april: AVONDBLOESEMSHOW
6 juni: Veebeoordelen
14 juli: Slotavond, met een heerlijke barbeque  

 


Reis Duitsland 24/25 februari '16

Deze buitenlandse excursie naar o.a. het bedrijf van Jan vd Burg, Stal DerBoven, en Schau Der Besten was zeer geslaagd.

 


 

Sprekersavond '16

28 januari was de sprekersavond. Joop Olieman heeft een interresante presentatie gegeven over Aanhoudingscijfers, TIP-berekening en Genomics.

 


Oliebollenavond bij de Willem's Hoeve '15

Ook dit jaar was de oliebollenavond een zeer geslaagde avond. Onder het genot van een drankje en heerlijke oliebollen hebben we de beste koeien bij Fam. de Jong kunnen beoordelen onder leiding van Gerrit de Groot en Arnoud Ramaker.

 


Middagexcursie naar Nico en Lianne Bons

Met bijna 40 leden zijn we zaterdagmiddag 28 februari 2015 op middag excursie geweest bij het melkveebedrijf van Nico en Lianne Bons. Na ontvangst met koffie en koek vertelde Nico honderduit over de geschiedenis van het bedrijf, de doelstellingen, het management en de koeien. De aanstekelijke en enthousiaste manier van vertellen zorgde ervoor dat iedereen geboeid naar het verhaal luisterde.

Na de uitgebreide introductie in de jongveestal zijn we naar de ligboxenstal waar de melkkoeien zaten gelopen. De koeien werden bijna allemaal persoonlijk voorgesteld. Wat een schitterende koeien!

Het was een geslaagde middag.

   

uitgebreid verhaal over Bons Holsteins door Nico Bons

 

met z'n allen op de voergang koeien kijken

 

   

de witte vaars met volgens Nico "het meest perfecte uier"

 

De pinken mogen er ook zijn. Dit is Bons-Holsteins Koba 219. De Lauthoritydochter werd reservekampioen bij de niet gekalfde dieren in Lausanne

 


Oliebollen veebeoordelen

op 29 december 2014 heeft het jaarlijkse oliebollenveebeoordelen weer plaatsgevonden op de Willemshoeve.  

Onder de bezielende leiding van Arnold van Dee en Gerrit de Groot zijn de machtige koeien weer van alle kanten geïnspecteerd door onze leden. De koeien waren netjes geschoren en gewassen en zagen er super uit. Tijdens het veebeoordelen werden er verse oliebollen gebakken.  Het was een geslaagde avond! 

   

Chef oliebollenbeslag Dick

 

Bakbrigade Leonie en Anneke

 

Grote opkomst bij het veebeoordelen

 

   

Het publiek eet ook lekker een oliebolletje mee

 

De altijd gezellige borrel na afloop

 


 

Uitreiking aandenken 100.000 liter koeien

Ook dit jaar waren er tijdens de ledenvergadering weer een aantal koeien te huldigen! Maar liefst 7 koeien van fokkersclubleden hebben dit jaar de 100.000 liter grens gepasseerd. Een hele prestatie wat zeker een mooie herinnering verdiend. 

Behalve de 100.000 literkoeien waren er ook weer heel wat keuringsuccessen binnen de club, en zijn er bij verschillende leden ook koeien "excellent" gekeurd. Grote klasse! 

 


Algemene Leden Vergadering

Donderdag 20 november 2014 is de algemene ledenvergadering van de fokkersclub.

Aanvang is 20.00 uur, plaats: Willemshoeve

De agenda-punten:

  1.  Opening
  2. Notulen ALV 12-11-2013
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag secretariaat
  5. Financieel jaarverslag en kascontrole
  6. Activiteiten voor het komende seizoen
  7. Bestuurswisseling
  8. Spreker
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 


Bezoek aan de CRV fokstal te Beers:

woensdag 19 november 2014

 

Op 19 november mochten we met de fokkersclub een kijkje achter de schermen van CRV’s fokprogramma nemen. Speciaal voor studieclubs gingen de deuren van de stierenstal in Beers open. Fokkersclub Midden-Betuwe had hier ook voor gereserveerd!

 

   

Bakkie koffie onder het toeziend oog van Sunny Boy, Jabot, Celsius.

 

Stierenpresentatie was goed te volgen. Hier wordt Vero Anchorman (Hunter x Goli) gepresenteerd.

Het programma van de dag omvatte de presentatie van een achttal stieren ( die we gedeeltelijk zelf konden kiezen), een rondleiding door het veeteeltmuseum, een presentatie over CRV’s Holstein fokprogramma en een lunch. 

 

   

Delta Sherlock (Fidelity x Paramount)

 

Newhouse Gofast (Goldwyn x O Man)

 

   

Mooie rondleiding gehad door het Nationaal Veeteelt Museum; rechts de kop van Prins 2

 

Tekening van toenmalige directeur, deze discussie is nu weer actueel?!


 

Buitenlandse busreis:

woensdag 5 november 2014 naar west Duitsland.

   

Even geduld: door een communicatiefoutje (niet door ons!) wist dhr. Hubers niet dat we kwamen.

 

Uiteindelijk is de rondgang over het bedrijf prima geweest. Goede uitleg over een prachtig bedrijf. 

 

Lima Holsteins

Een bezoek aan het bedrijf van Markus Hubers met 5 x VMS melkrobot en 300 melkkoeien. Gemiddelde productie 10.500 kg. Duidelijke focus op zo goed mogelijk voeren voor een optimale diergezondheid en hoge producties. De hoogproductieve groep (90 koeien) loopt op VMS melkrobots en produceren gemiddeld bijna 45 kg melk per dag. De 5e VMS is afgelopen augustus in gebruik genomen en is speciaal voor de vaarzen. Met op dit moment nog maar 40-45 vaarzen op de VMS ligt de gemiddelde productie van deze groep op 32-34 kg melk per dag. Verdere uitbreiding van de stal en het creëren van extra ligboxen is het doel voor de komende tijd zodat het aantal melkkoeien uitkomt op uiteindelijk 330.

 

   

Schalen vol eten!

 

En na een klein uurtje bijna alles op!

 

   

Tweede excursiebedrijf: Kniesthof van familie Seegers

 

Kalveren hadden het goed in grote iglo's

THI Holsteins van Michael Seegers

Een bedrijf met 185 koeien.

Het bedrijf melkt de koeien met 3 robots.

Het bedrijf heeft een goede veestapel en doet mee met de nationale keuringen.

Het bedrijf doet veel aan ET en levert stieren aan de KI.


afsluitende barbecue-avond

Op vrijdagavond 29 augustus hadden we de afsluitende barbecue-avond bij familie Mulder in Ravenswaay

 

   

De nieuwe ligboxenstal voor de melkkoeien

 

Een aantal koeien besproken, maar ook veel boerenpraat op de voergang

 

   

Veel bekijks in de nieuwe melkstal

 

Rubber op de melkstalvloer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de rondleiding een super barbecue!

Fam. Mulder: hartelijk bedankt voor de gastvrije ontvangst en veel succes met de nieuwe stal.

 


Avondbloesemshow 4 april 2014

 

Het verslag van de 10e avondbloesemshow van 4 april 2014 is te vinder onder de knop "Avondbloesemshow" en vervolgens "uitslagen". Daar vindt u een levendig verslag met veel foto's. 

Het bekijken waard!

 


 

Op 4 april vindt onze 10e avondbloesemshow plaats 

Locatie: Stal Vink, Hogestraat 29a in Zoelen

Starttijd: 19.00 uur

Eindtijd keuring: rond 22.30 uur

Daarna kampioensborrel

Entree gratis

Catalogus € 3,- of hier in te zien

Ieder jaar weer veel bezoekers en erg gezellig.

Dus misschien.... Tot ziens!!


 

27 maart 2014:  Veebeoordelen op de Tolakker, Utrecht

 

Op donderdag 27 maart zijn we in competitie gegaan met veterinaire studenten,

de veefokkers: veebeoordelen op de Tolakker.

De Tolakker is het biologische melkveebedrijf van de faculteit diergeneeskunde.

Het was een leuke en leerzame avond.

 

 


19 februari 2014: Excursie van Wichen

 

Woensdag 19 februari zijn we op excursie geweest, naar familie van Wichen in Maasbommel.

De opkomst was goed. Er was een nieuwe ligboxenstal met drie Lely melkrobots op het bedrijf.

De stal biedt ruimte aan 200 melkkoeien en heeft daarbij een ruim strohok.

Het bedrijf wordt gerund door Henk, Gerrie, en zoon Mark die ook deels eigenaar is van Tellus.

Melken, Fokkerij, en Tellus zijn drie onderdelen van het bedrijf.

Opvallend is dat binnen de fokkerij de meeste koeien drachtig worden gemaakt van

eigen gewonnen embryo’ s. Koeien en pinken worden gespoeld.

Er wordt regelmatig geïnvesteerd in fokkerij door ook af en toe een kalf te kopen met

hoge Nederlandse of Internationale fokwaarden.

De Grietje familie is één van de bekendste koefamilie’s op het bedrijf. 

Met NRM deelneemster Grietje 58, de Mr Burns dochter als bekendste koe.

Die inmiddels in de 2de lactatie is. Deze koe doet Amerikaans aan qua maten.  

Er wordt gestreefd om in verschillende dingen uit te blinken in de fokkerij, 

met een hoge melkproductie als basis, 12 000 liter.

Embryo’s en fokdieren zijn onder andere interessant vanwege roodbont factor, hoornloosheid, 

exterieur, of bijzondere outcross combinaties.

We hebben het ervaren als een gezellige en leerzame excursie!

 


27 december 2013: Oliebollen-veebeoordelen

En een kleine 2 weken later was er al weer een prima bijeenkomst!

Het oliebollen-veebeoordelen wordt een jaarlijks terugkerende traditie.

Zeker 45 leden en gezinsleden waren op de baklucht afgekomen.

Vakkundige juryleden Wouter de Bruin en Nico Bons gaven tekst en uitleg

bij de veebeoordeling van de hele beste koeien van Dick, Anneke en Wim de Jong.

Mooie gelegenheid ook om de nieuwe stal te bewonderen.

 

 

   

Oliebollenbakkers Anneke en Hielke

 

Veel aandacht voor de uitleg

 

 

 

 

   

In 2013 nieuw gebouwde melkveestal

 

Leuk! Veel belangstelling van de jeugd

 

 

 

 

   

De oliebollen worden uitgedeeld door Rianne

 

Jury: Nico Bons en Wouter de Bruin

 

 


 

15 december 2013: excursie fam. vd Gun

Maar liefst 30 leden waren naar het bedrijf van Toon en Martha vd Gun gekomen.

Hieruit blijkt maar weer dat het erg interessant is om bij elkaar op het bedrijf eens een kijkje te nemen.

We hebben veel goede koeien gezien, zowel rood- als zwartbonte. 

Onder andere de dochters van de gezamenlijk ingezette proefstier AltaShare.

Veel aandacht was er ook voor de in 2008 gebouwde jongveestal.

 

 

   

Een aantal beste koeien werden besproken

 

Goede opkomst

 

 

 

 

   

Voor iedereen tekst en uitleg op papier

 

Super dochter van AltaShare

 

 

 


20 april 2013: Feestavond

We hebben een geslaagde feestavond gehouden,

ter ere van de (niet gehouden) 10e Avondbloesemshow.

We waren te gast bij "De Hoge Haren" in Tuil.

Entertainer Willem Gunneman heeft de groep vermaakt met mooie,

ter plekke verzonnen liedjes, actualiteiten en een terugblik.

Ook is het kalf De Crob Dakker Rita volgens het systeem van een Amerikaanse veiling geveild.

De opbrengst € 1870 gaat naar Kikabouw ten name van Esmè Buijs.

 

 

Klik op deze afbeelding voor het film- en fotoverslag van de feestavond.

 

 

 

   

Aandachtig luisterend gehoor

 

Willem Gunneman in de kraag gevat door Otto Vink

 

 

 


 

5 april 2013 : Thuiskeuring kalfjes

 

 

kritische jury

   Nienke in actie

Kritische jury

 

Nienke in actie

 

 

 

 

Rens heeft er zin in   

opa's trots; stefan

Rens heeft er zin in

 

Stefan van Eck

 

 

 

alle deelnemers

 

 

Tranen met tuiten

Wat een teleurstelling afgelopen dinsdag voor iedereen.

Met flinke tegenzin moest het bestuur van Fokkersclub Midden Betuwe wel besluiten

om de 10e Avondbloesemshow niet te laten doorgaan.

Met name voor de kinderen was de teleurstelling wel heel groot.

Ze mochten na het vele oefenen met hun kalveren hun kunsten niet tonen voor een groot publiek.

Ja op verschillende plekken zijn heel wat tranen geplengd.

Al gauw was het voor iedereen duidelijk;  voor de kinderen moest wat gedaan worden.

 Als alternatief is besloten om dit jaar naar de kinderen thuis toe te gaan.

Dit werd met gejuich ontvangen!

 

Stralende kinderen

Om alle kinderen en hun kalfjes in een korte tijd te beoordelen zijn er vier jurykoppels geformeerd

die vrijdagmiddag de Betuwe zijn ingetrokken.

Wat werden we gastvrij ontvangen.

Op elk bedrijf stonden de kinderen buiten klaar met hun kalf en konden ze beoordeeld worden

op de omgang met het kalf, of het netjes mee wilde lopen en of ze wat over hun kalf konden vertellen.

 

Anders dan anders

Normaal word op de Avondbloesemshow per leeftijdsgroep de kampioenen aangewezen.

Ditmaal werd er per jurykoppel een rangorde gemaakt.

Een speciale vermelding verdiend de familie de Leeuw uit Lienden.

Bij hun deden al vijf kinderen mee maar ook nog 3 buurtkinderen waren naar de boerderij gekomen.

Eigenlijk kon je spreken van een miniAvondbloesemshow, ruim 50 man publiek,

een netjes verzorgde ring en bovenal overal stralende gezichten zorgden voor een geweldige sfeer.

 

Gezellige prijsuitreiking

Voor de prijsuitreiking was iedereen gevraagd naar Stal Vink in Zoelen te komen.

Hier deelde de voorzitter mede dat de nieuwe datum voor de uitgestelde

10e Avondbloesemshow 4-4-2014 zal zijn.

 

Vervolgens werden de prijzen uitgedeeld en werd er onder het genot van een hapje en een drankje

al met verlangen uitgekeken naar de 10e Avondbloesemshow!

 

Uitslagen:

 

2013 Kalvervoorbrengwedstrijd

Voorbrengen (op bedrijf thuis)

 

Eerste prijs

Stefan van Eck

Jorieke van Leeuwen

Adri Hooijer

Laura de Leeuw

 

 

Tweede prijs

Maud Jansen

Evelien Winters

Wim van Rhee

Rosanne van der Gun

 

Aanmoedigingsprijs

Britt van Leeuwen

Janne de Leeuw

Arianne Monhemius


27-3-2013: oefenmiddag kalvervoorbrengwedstrijd

 

Zaterdag 16  maart waren weer verschillende kinderen met hun ouders naar Kapel Avezaath

gekomen als voorbereiding op de Avondbloesemshow.

Anneke de Jong vertelde eerst in het algemeen wat dingen over alles rondom de kalvervoorbrengwedstrijd.

Daarna werden de kinderen in verschillende groepjes wat verteld over het lopen,

wassen en scheren van de kalveren. Hierin kon ook actief geoefend worden.

Voor de inwendige mens was goed gezorgd.

 

Veel succes iedereen met de voorbereiding.

 

 

Anneke geeft uitleg aan de kinderen

 

 

De oefengroep

 

 

oefenen met het "kalfje"

 

 

Martijn geeft uitleg over het wassen 

 


 

14-2-2013: Excursie fam. de Bruin in Giessenburg

Het bedrijf heeft sinds april 2012 een nieuwe stal in gebruik genomen, voor 80 melkkoeien.

Er wordt gemolken in een  2 x 10 70 graden stal. De stal heeft een 3+2 opzet.

 

De oude stal is ingericht voor het jongvee. Tevens zitten de droge koeien hier.

Zowel de droge koeien als de drachtige vaarzen kalven hier in een mooi ruim strohok af waarna

ze naar de nieuwe stal gaan.

Op een heel  mooie manier is zo de oude stal wederom tot waarde gebracht.

 

Het productieniveau ligt op een hoog niveau met 10.500 liter met 4.10 vet en 3.49 eiwit.

Binnen deze beste koppel koeien lopen een aantal zeer bekende keuringsdieren waaronder :

-Ormsby dochter Coby 72 die het vaarzenkampioenschap in 2011 in Hoornaar en

op de Koe-expo naar zich toe wist te trekken.

- Goldwyn dochter Wageningen Rieb Ida 640 die het reservekampioenschap

in de Nacht van de Holstein behaalde, het kampioenschap middenklasse Koe Expo

en dit jaar op de wintershow in Noordeloos reservekampioen oudere koeien werd.

-Ook in Noordeloos haalde Goldwyn dochter Margriet 333 het reservekampioenschap in de middenklasse.

 

Familie de Bruin bedankt voor de hartelijke ontvangst. 

 

      

 Coby 72 (Ormsby)

 

Margriet 333 (Goldwyn) 

 

Altijd geinteresseerd 

 


 

13-2-2013: Tekenen sponsorcontract Rabobank

 

Rabobank West-Betuwe en fokkersclub tekenen opnieuw voor drie jaar sponsoring Avondbloesemshow.

  

In het bijzijn van medebestuursleden Anneke de Jong, Martijn Nuy, Leonie de Jongh en

Joost van de Anker werd het driejarig sponsorcontract door dhr. H. de Bie overhandigd aan Hielke de Rooij.

 

 Dhr. H. de Bie, manager Food&Agri, overhandigt het sponsorcontract aan voorzitter Hielke de Rooij


  

 

 

 

 

 

 


 

Fokkersclub Midden-Betuwe    info@fokkersclubmiddenbetuwe.nl